Idrettsskader

/Idrettsskader
Idrettsskader2018-11-19T18:42:05+00:00

Idrettsskader

Å være i bevegelse er kanskje det viktigste man kan gjøre for å holde seg frisk. Vi vet i dag at fysisk aktivitet reduserer risikoen for tidlig død, og for hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, diabetes type 2 og enkelte kreftformer.

Dessverre har også fysisk aktivitet – enten den foregår som arbeid, idrett, friluftsliv eller lek – sine bivirkninger. Disse er særlig knyttet til risikoen for skader, såkalte idrettsskader.

Idrettsskader utgjør ca 17 % av alle personskader som behandles av legevakt i Norge – eller én av seks skader. En idrettsskade er en skade som oppstår gjennom en utøvelse av idrett. De fleste idrettsskader rammer muskler, sener og leddbånd, såkalte bløtdelsskader.

Skjelettskader er også vanlig i idrettssammenheng, som klassifiseres som bruddskader. Disse skadene kan gi utøveren et opphold fra konkurranseaktivitet eller fysisk aktivitet fra noen dager til flere måneder.

Idrettsskader kan videre deles inn i to hovedgrupper:

  1. Akutte skader
  2. Belastningsskader

Akutte skader

Oppstår gjerne som et følge av uhell eller eksterne påkjenninger i forbindelse med fysisk aktivitet. De vanligste akutte skadene er brudd og forstuvelse. Akutte skader utgjør 20-50 % av idrettsskadene i Norge. Behandling av akutte skader følger vanligvis ”PRICES-prinsippet” (tidligere RICE).

Belastningsskader

Oppstår gradvis som følge av overbelastning over tid. Ofte ser vi at ved rask økning i treningsintensitet og treningsmengde, gjerne kombinert med dårlig teknikk, utstyr og oppvarming, oppstår det lettere skader i sener og muskler. Ofte forekommer skaden der muskelen eller senen har innfestning til bein/knokler. Eksempler på idrettsskader:

  • Overtråkk av ankel (lateral ligamentskade)
  • Tennisalbue (lateral epikondylalgi)
  • Kink i ryggen (akutt lumbago)
  • Lårhøne (lårkontusjon)
  • Fremre kneskade (patellofemoralt smertesyndrom)

naprapati

Behandlingen for idrettsskader er ofte en utfordring. Rehabiliteringen etter en skade har som mål å bringe pasienten tilbake til ønsket aktivitetsnivå. Det betyr at man må eliminere smerte og få tilbake bevegelsen i leddet, teknikk og koordinasjon – samtidig som man med størst mulig grad prøver å unngå tap av muskelstyrke og utholdenhet i den perioden skaden påfører pasienten grad av inaktivitet.

Rehabilitering

Rehabiliteringen kan inndeles i 3 faser:

  1. Akuttfasen
  2. Rehabiliteringsfasen
  3. Treningsfasen.

Vi i Sandviken Naprapatklinikk ser veldig ofte at idrettsutøvere og mosjonister går ofte for fort tilbake i aktivitet. Dette er med å øke risikoen for eventuelt et tilbakefall av skaden. Her vil vi bruke vår kunnskap og erfaring og veilede pasienten slik at tilbakefall ikke oppstår. Det som avgjør prosessen fra fase til fase er ikke tiden som har gått, men hvilken progresjon pasienten har gjort i treningen.

Forebygging av idrettsskader er noe Sandviken Naprapatklinikk ser på like viktig som behandling av idrettskader. For å kunne forebygge idrettsskader er det helt avgjørende å ha god forståelse av årsakene til skaden man ønsker å forebygge. Årsakene til idrettsskader er ofte sammensatte og komplekse, og det er vanlig at både indre og ytre faktorer er påvirkende for en skade.

Sandviken Naprapatklinikk har mye erfaring hva gjelder idrettsskader med utøvere fra mange ulike idrettsgrener.

Ta kontakt for ytterligere informasjon eller spørsmål.