Bedriftsavtale

/Bedriftsavtale
Bedriftsavtale2018-11-19T18:42:05+00:00

Bedriftsavtale

Arbeidstakeren er bedriftens viktigste ressurs.
Visste du at nesten 50 % av sykefraværet i Norge skyldes muskel- og skjellettplager?
I følge Finansdepartementet koster sykemeldinger, attføring og uføretrygdede mellom 37 og 44 milliarder årlig grunnet muskel- og skjelettplager. Og dette tallet stiger.

Forskning viser at naprapatbehandling som bedriftshelsetjeneste reduserer sykefraværet og øker arbeidsmoralen.

Fordeler for bedrift og ansatte

 • Reduserer sykefravær som fører til mindre utbetaling av sykepenger.
 • Lavere kostnader på tapt arbeidstid for den enkelte arbeidstaker.
 • Økt effektivitet og produktivitet som en følge av mer fysisk velvære.
 • Økt konsentrasjon
 • Sender signal til personal om at bedrift ønsker at man ivaretar personalet med tanke på forebyggende helse.
 • Bedre arbeidsmiljø
 • En friskere og mer velfungerende kropp for hvert enkelt individ.

Argumenter for at naprapathjelp bør vurderes på din bedrift

 • Få rask behandling og rådgivning ved akutte plager.
 • Tilbyr individtilpasset grundig undersøkelse samt effektiv behandling.
 • Forebyggende behandling for å redusere smertene/plagene hos bedriftens ansatte.
 • Tilbyr hjelp med ergonomi for den enkelte arbeidstaker.
 • Tidlig behandling ved plage/skade fører som oftest til en kortere periode med behandling.
 • Hjelp med spesifikk rehabilitering/treningsråd. Dette innebærer dessuten et treningsprogram som ansatte kan følge opp på treningssenter.
 • Helsefremmende tiltak for ansatte som er friske.
 • Naprapaten arbeider langsiktig for å forebygge plager som er arbeidsrelaterte.
 • Vil bidra til økt kunnskap om plagene hos deres ansatte gjennom veiledning.

For å redusere sykefraværet i deres bedrift er det behov for kunnskap og kompetanse om årsakene.
Sandviken Naprapatklinikk innehar den kunnskap og kompetanse.